Greece - Careers


 

 

Ο Όμιλος εταιρειών Brink's Hellas προσλαμβάνει προσωπικό ασφαλείας στον τομέα των αερομεταφορών στις εξής περιοχές, ΜΥΚΟΝΟ, ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ, ΣΚΙΑΘΟ, ΜΥΤΙΛΗΝΗ, ΡΟΔΟ, ΚΩ, ΣΑΜΟ

Tα προσόντα σου:

• Άδεια εργασίας ΙΕΠΥΑ Ν. 2518/97 σε  ισχύ
• Δυνατότητα για πλήρη ή μερική απασχόληση σε κυλιόμενες βάρδιες
• Απολυτήριο Λυκείου (απαραίτητο!)
• Γνώση Αγγλικών (δεν απαιτείται πτυχίο)
• Eκπληρωμένες Στρατιωτικές Υποχρεώσεις (για τους άντρες υποψηφίους)

Οι ευθύνες σου:

• Η ασφαλής εκτέλεση των καθημερινών εργασιών που θα σου ανατεθούν σύμφωνα με τις συμβατικές υποχρεώσεις και τις διαδικασίες της εταιρίας
• Συνεπής και επαγγελματική  συμπεριφορά 

Η εταιρεία σου παρέχει:

• Μόνιμη απασχόληση στον ραγδαία εξελισσόμενο τομέα της ασφάλειας αερομεταφορών της χώρας μας
• Ολοκληρωμένη και συνεχή εκπαίδευση στο αντικείμενο
• Δυνατότητες επαγγελματικής εξέλιξης σε ένα δυναμικό και αξιόπιστο περιβάλλον εργασίας
• Κάλυψη διαμονής για όλο το διάστημα της   απασχόλησής σου (αφορά τους εργαζόμενους σε Μύκονο, Σαντορίνη, Ρόδο και Κω)
• Extra παροχές σε μηνιαία βάση (αφορά τους εργαζόμενους σε όλα τα νησιά)

Αν επιθυμείς να γίνεις μέλος της ομάδας μας τότε μπορείς να υποβάλλεις τo βιογραφικό σου με έναν από τους παρακάτω τρόπους

• Τηλεφωνικά στο τηλ. 210 3484000 (εσωτ:- 270, -271, -273, -143, -137)
• Στέλνοντας e-mail στη διεύθυνση hr@brinksinc.com 
• Στέλνοντας fax στο 210 3428200  (Υπόψιν HR Department)

Παρακαλούμε λάβε υπόψιν σου ότι εάν ενδιαφέρεσαι για τη θέση αλλά δε διαθέτεις την απαιτούμενη άδεια εργασίας ΙΕΠΥΑ, εμείς μπορούμε να σε βοηθήσουμε ώστε να την εκδόσεις το συντομότερο δυνατό

 

Επόπτη Υπηρεσιών Ασφαλείας για το Κατάστημα της Αθήνας

 

To προφίλ της θέσης

 • Διενέργεια καθημερινών ελέγχων στα σημεία στα οποία η Brinks προσφέρει υπηρεσίες φύλαξης προκειμένου να διασφαλιστεί η παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών στον πελάτη
 • Αξιολόγηση απόδοσης μέσω in-house developed application των Security Officers στην περιοχή ευθύνης που θα ανατεθεί  
 • Σύνταξη εκθέσεων εκτίμησης κινδύνου
 • Υποβολή προτάσεων βελτίωσης υπαρχόντων μέτρων ασφαλείας στα σημεία φύλαξης
 • Έγκαιρο και σαφές Reporting  για θέματα που άπτονται στις αρμοδιότητες της θέσης  

To προφίλ του υποψηφίου που αναζητούμε

 • Πενταετής προϋπηρεσία ως Επόπτης Υπηρεσιών Ασφαλείας ή επταετής προϋπηρεσία ως Προσωπικό Ασφαλείας σε υπεύθυνη θέση
 • Άριστη γνώση γενικών αρχών ασφαλείας
 • Κάτοχος ενεργής άδειας ΙΕΠΥΑ
 • Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας
 • Άριστη γνώση χρήσης MS Office  
 • ΄Β ερασιτεχνικό δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου  
 • Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ σε οποιοδήποτε τομέα, χωρίς να είναι απαραίτητο, θα εκτιμηθεί ως επιπλέον προσόν

Απαραίτητα προσόντα για τη θέση:

 • Πολύ μεγάλη ευχέρεια στην επικοινωνία και ευγένεια στη συμπεριφορά απέναντι σε συναδέλφους και πελάτες σύμφωνα με τα πρότυπα της Εταιρείας
 • Εγρήγορση σε θέματα ασφάλειας και ταχύτητα στη λήψη αποφάσεων
 • Αποδεδειγμένη βάσει του εργασιακού παρελθόντος  διαχείριση και επίλυση σύνθετων προβλημάτων 
 • Δυνατότητα εργασίας σε κυλιόμενες βάρδιες

Η ένταξή  στην ομάδα της Brinks προσφέρει:

 • Ένα ασφαλές και αξιόπιστο περιβάλλον εργασίας
 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών και πρόσθετη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη
 • Πραγματικές ευκαιρίες για επαγγελματική ανάπτυξη σε ένα πολυεθνικό περιβάλλον εργασίας  

Αν  πιστεύεις ότι αυτή η θέση εργασίας αποτελεί μια ευκαιρία καριέρας για εσένα τότε μπορείς να υποβάλλεις τo βιογραφικό σου στέλνοντας e-mail στο

hr@brinksinc.com με κωδικό θέσης ΑΤΗ/ QCI

 

 

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

με έδρα τα κεντρικά μας γραφεία στην Αθήνα

To προφίλ της θέσης

 

 • Υπεύθυνος για την εγκατάσταση και τον προγραμματισμό συστημάτων συναγερμού,  πυρανίχνευσης, CCTV, Access Control
 • Διενέργεια συντηρήσεων συστημάτων και εγκαταστάσεων ασφαλείας

To προφίλ του υποψηφίου που αναζητούμε

Είσαι ο ιδανικός υποψήφιος για εμάς  αν:

 • Η αποτελεσματική εξυπηρέτηση του πελάτη αποτελεί για εσένα βασική προτεραιότητα
 • Σου αρέσει να δουλεύεις ομαδικά
 • Μπορείς να εστιάσεις στο αποτέλεσμα και να παίρνεις γρήγορα αποφάσεις
 • Μπορείς να διαχειριστείς σύνθετα έργα και προβλήματα που ενδεχομένως να     προκύψουν
 • Έχεις πάθος με τις νέες τεχνολογίες

Τεχνικά προσόντα:

 • Πτυχίο Τεχνικής Σχολής  Ηλεκτρονικών ή Ηλεκτρολόγων
 • Άδεια Εργασίας ΙΕΠΥΑ 2518/97 σε ισχύ
 • Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας
 • ΄Β ερασιτεχνικό δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου
 • Καλή γνώση χειρισμού Η/Υ
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άντρες υποψηφίους)

Επιθυμητά προσόντα για τη θέση:

 • Προϋπηρεσία τουλάχιστον 5 ετών σε τμήμα εγκατάστασης και τεχνικής υποστήριξης συστημάτων ασφαλείας 
 • Γνώση πινάκων Cadex-Paradox

Η Brink’s Hellas παρέχει:

 • Εργασία σε ένα δυναμικά αναπτυσσόμενο και αξιόπιστο περιβάλλον εργασίας
 • Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών και δυνατότητες περαιτέρω εξέλιξης
 • Διαρκή εκπαίδευση στις τεχνολογικές εξελίξεις τουτ κλάδου

 

Αν  πιστεύεις ότι αυτή η θέση εργασίας αποτελεί μια ευκαιρία καριέρας για εσένα τότε μπορείς να υποβάλλεις τo βιογραφικό σου στέλνοντας το με e-mail στο

 hr@brinksinc.com  με κωδικό θέσης (FE-ATH)

 

 

ΑΤΜ & Smart Safe Technician για το Κατάστημα της Αθήνας

 

To προφίλ της θέσης

 • Υπεύθυνος για την παραμετροποίηση, την  εγκατάσταση και την θέση σε λειτουργία των νέων  συσκευών Smart Safe
 • Διεξαγωγή συντήρησης πρώτου και δεύτερου επιπέδου, περιοδικών προληπτικών ελέγχων καθώς και αναβάθμιση των λογισμικών λειτουργίας των συσκευών
 • Υπεύθυνος για τον εντοπισμό και την αποκατάσταση  μηχανικών και ηλεκτρονικών δυσλειτουργιών  στις συσκευές
 • Εκπαίδευση των χρηστών των συσκευών Smart Safe στις εγκαταστάσεις των πελατών μας
 • Έγκαιρο και σαφές Reporting  για θέματα που άπτονται στις αρμοδιότητες της θέσης  

To προφίλ του υποψηφίου που αναζητούμε

Είσαι ο ιδανικός υποψήφιος για εμάς αν:

 • Η αποτελεσματική εξυπηρέτηση του πελάτη αποτελεί για εσένα βασική προτεραιότητα
 • Σου αρέσει να δουλεύεις ομαδικά
 • Μπορείς να εστιάσεις στο αποτέλεσμα και να παίρνεις γρήγορα αποφάσεις
 • Μπορείς να διαχειριστείς σύνθετα έργα και προβλήματα που ενδεχομένως να προκύψουν
 • Έχεις πάθος με τις νέες τεχνολογίες

Τεχνικά προσόντα για τη θέση:

 • Advanced γνώσεις  hardware H/Y
 • Advanced γνώσεις  Η/Υ (περιβάλλον windows)  
 • Γνώσεις δικτυών Η/Υ
 • Πτυχίο με κατεύθυνση στις Τηλεπικοινωνίες, την Πληροφορική ή άλλες συναφείς ειδικότητες (επιθυμητό αλλά όχι απαραίτητο)
 • Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας
 • ΄Β ερασιτεχνικό δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου ή/και δίπλωμα οδήγησης μηχανής  

Η ένταξή σου στην ομάδα μας θα σου προσφέρει:

 • Ολοκληρωμένη εκπαίδευση στο αντικείμενο εργασίας προκειμένου να αντεπεξέλθεις πλήρως στις απαιτήσεις της θέσης
 • Ένα ασφαλές και αξιόπιστο περιβάλλον εργασίας
 • Ευκαιρίες επαγγελματικής ανάπτυξης

Αν  πιστεύεις ότι αυτή η θέση εργασίας αποτελεί μια ευκαιρία καριέρας για εσένα τότε μπορείς να υποβάλλεις τo βιογραφικό σου στέλνοντας e-mail στο

hr@brinksinc.com

 

 

 

ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ

Απαιτούμενα προσόντα:

• Απολυτήριο Λυκείου
• Λευκό Ποινικό Μητρώο
• Κάτοχος Άδειας Εργασίας για Προσωπικό Ασφαλείας
• Καλή γνώση Αγγλικών
• Καλή γνώση Η/Υ

Η εταιρεία παρέχει:

• Πλήρη απασχόληση
• Συνεχή εκπαίδευση
• Προοπτική εξέλιξης σε ένα δυναμικά αναπτυσσόμενο περιβάλλον εργασίας


ΟΔΗΓΟΥΣ – ΣΥΝΟΔΗΓΟΥΣ ΧΡΗΜΑΤΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

Απαιτούμενα προσόντα:

• Απολυτήριο Λυκείου
• Λευκό Ποινικό Μητρώο
• Κάτοχος Άδειας Εργασίας για Προσωπικό Ασφαλείας
• Κάτοχος διπλώματος ΙΧ Γ' Κατηγορίας
• Καλή γνώση Αγγλικών
• Καλή γνώση Η/Υ

Η εταιρεία παρέχει:

• Πλήρη απασχόληση
• Συνεχή εκπαίδευση
• Προοπτική εξέλιξης σε ένα δυναμικά αναπτυσσόμενο περιβάλλον εργασίας


ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-SECURITY OFFICERS

Απαιτούμενα προσόντα:

• Απολυτήριο Λυκείου
• Λευκό Ποινικό Μητρώο
• Κάτοχος Άδειας Εργασίας για Προσωπικό Ασφαλείας
• Ηλικία έως 35 ετών
• Κάτοχος διπλώματος ΙΧ
• Καλή γνώση Αγγλικών
• Καλή γνώση Η/Υ

Η εταιρεία παρέχει:

• Πλήρη απασχόληση
• Συνεχή εκπαίδευση
• Προοπτική εξέλιξης σε ένα δυναμικά αναπτυσσόμενο περιβάλλον εργασίας.

Αν σε ενδιαφέρει ο κλάδος των υπηρεσιών ασφαλείας και διαθέτεις όλα τα απαιτούμενα προσόντα μπορείς να υποβάλλεις την αίτησή σου ( προσκομίζοντας την ταυτότητά σου και μια πρόσφατη φωτογραφία ) στα γραφεία μας: Κορυτσάς 52 Βοτανικός, Αθήνα από Δευτέρα- Παρασκευή 09:30-15:30

Τηλ. επικοινωνίας: 2103484000 (-271,-137) (09.00πμ-17.00μμ)
e-mail: hr@brinksinc.com