Ο ΚΩΔΙΚΑΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ

Ο ΚΩΔΙΚΑΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ

Η λειτουργία μας με βάση τα υψηλότερα πρότυπα δεοντολογίας και ακεραιότητας είναι πολύ σημαντική για την επιτυχία μας. Δεν δημιουργεί μόνο μια αίσθηση επαγγελματισμού, αλλά, παράλληλα, διαμορφώνει την κουλτούρα μας για ένα «ανοιχτό» και ειλικρινές περιβάλλον. Ο στόχος μας είναι να διασφαλίσουμε ότι όλοι αισθάνονται αφοσιωμένοι και ελεύθεροι να θέτουν ερωτήματα και ανησυχίες. Ο Κώδικας Δεοντολογίας μας θέτει τα θεμέλια για τα πρότυπα συμπεριφοράς μας και μας παρέχει καθοδήγηση για το πώς εργαζόμαστε. Πρέπει όλοι να εφαρμόζουμε αυτές τις κατευθυντήριες γραμμές και να διατηρούμε σταθερές τις αξίες μας ανεξαρτήτως των πιέσεων που αντιμετωπίζουμε κατά την εργασία μας. Αυτές οι κατευθυντήριες γραμμές συνοψίζονται παρακάτω

ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΩΝ

Η Εταιρεία μας ενθαρρύνει τους εργαζόμενους να υποβάλουν ερωτήσεις και να εγείρουν τυχόν ανησυχίες χωρίς το φόβο αντιποίνων. Αυτό είναι ένα κύριο στοιχείο του Κώδικά μας. Εάν υποπέσει στην αντίληψή σας παραβίαση ή πιθανή παραβίαση του Κώδικα ή κάποιας νομικής υποχρέωσης, θα πρέπει να το αναφέρετε αμέσως. Προστατεύεστε από αντίποινα στην περίπτωση που εγείρετε μια ανησυχία.

Μπορείτε να εγείρετε ερωτήματα ή ανησυχίες στο διευθυντή σας, στον άμεσο προϊστάμενο ή αντιπρόσωπο του τμήματος ανθρωπίνου δυναμικού. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε με την Γραμμή Βοήθειας 24 ώρες/ημέρα και 365 ημέρες/έτος για ζητήματα Δεοντολογίας και να διατηρήσετε την ανωνυμία σας εάν το επιλέξετε:

  • Ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: https://brinkshotline.ethicspoint.com (διαθέσιμη σε περισσότερες από 25 γλώσσες).
  • Τηλέφωνο: +1 877-275-4585 (στις ΗΠΑ) ή +1 804-289-9611 (εκτός ΗΠΑ)

Η Γραμμή Βοήθειας για ζητήματα Δεοντολογίας λειτουργεί υπό την εποπτεία ανεξάρτητης εταιρίας η οποία προωθεί τις αναφορές στην Εταιρία για διεκπεραίωση.

ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ BRINKS ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΤΗΣ

ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΑΡΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΩΝ
Διατηρούμε πλήρη, ακριβή και ενημερωμένα οικονομικά και επιχειρηματικά αρχεία.  Δεν δημιουργούμε ψευδείς ή παραπλανητικές εγγραφές, αρχεία ή αναφορέςΕάν υποπέσει στην αντίληψή μας ή υποψιαστούμε την ύπαρξη ψευδών ή παραπλανητικών εγγραφών, το αναφέρουμε στην Εταιρία.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΕΛΕΓΧΟΥΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΑΙΤΗΜΑΤΑ
Παρέχουμε ακριβείς και ενημερωμένες πληροφορίες σε ό,τι αφορά τις έρευνες και τις απαντήσεις σε αιτήματα από εσωτερικούς και εξωτερικούς ελεγκτέςΔεν προβαίνουμε ποτέ σε ψευδείς ή παραπλανητικές δηλώσεις και διατηρούμε όλα τα έγγραφα που σχετίζονται με επικείμενες ή εν εξελίξει έρευνες, και δεν αποκρύπτουμε, αλλοιώνουμε ή καταστρέφουμε ποτέ τα εν λόγω έγγραφα.

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΝΟΜΟΥΣ ΠΟΥ ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΥΝ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
Δεν αγοράζουμε, δεν πουλάμε και δεν διαπραγματευόμαστε μετοχές ή άλλους τίτλους της Εταιρίας όταν γνωρίζουμε σημαντικές πληροφορίες που δεν έχουν δημοσιοποιηθείΔεν κοινοποιούμε σημαντικές μη δημοσιοποιημένες πληροφορίες σε οποιοδήποτε άτομο που μπορεί να τις χρησιμοποιήσει για την αγορά, την πώληση ή τη διαπραγμάτευση μετοχών ή άλλων τίτλων

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
Προστατεύουμε τις εμπιστευτικές πληροφορίες της Εταιρίας και των ατόμων με τα οποία συναλλασσόμαστεΟι πληροφορίες κατά κανόνα παραμένουν εμπιστευτικές μέχρι τη στιγμή που θα δημοσιοποιηθούν από τον αντίστοιχο κάτοχό τουςΣτη Brinks, μοιραζόμαστε εμπιστευτικές πληροφορίες μόνο με άτομα που χρειάζεται να γνωρίζουν τις πληροφορίες αυτές στo πλαίσιo της εργασίας τους.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
Προστατεύουμε τα περιουσιακά στοιχεία και τους πόρους της Εταιρίας από κατάχρηση, απώλεια, καταστροφή και σπατάληΔεν χρησιμοποιούμε περιουσιακά στοιχεία της εταιρίας για αθέμιτο προσωπικό όφελος ή οποιοδήποτε άλλο αθέμιτο σκοπό.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑΣ ΤΗΣ BRINKS ΚΑΙ ΑΛΛΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ
Η εμπορική επωνυμία της Brinks είναι ένα από τα πιο πολύτιμα περιουσιακά στοιχεία της Εταιρίας, και την προστατεύουμε μαζί με τα υπόλοιπα περιουσιακά στοιχεία πνευματικής ιδιοκτησίας από κατάχρηση από τρίτα μέρηΕπίσης σεβόμαστε την πνευματική ιδιοκτησία άλλων, και δεν χρησιμοποιούμε ή αποκαλύπτουμε την πνευματική ιδιοκτησία τους χωρίς την έγκρισή τους.

ΑΠΟΦΥΓΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ
Αποφεύγουμε ενέργειες και δραστηριότητες που αντιβαίνουν ή φαίνεται να αντιβαίνουν με την ευθύνη μας να ενεργήσουμε προς το βέλτιστο συμφέρον της ΕταιρίαςΟι συγκρούσεις προκύπτουν όταν οι προσωπικές, οι κοινωνικές ή οι οικονομικές δραστηριότητές μας επηρεάζουν ή ενδέχεται να επηρεάσουν την αφοσίωσή μας στη Brinks.

ΔΩΡΑ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ
Η αποδοχή ή η παροχή δώρου, γεύματος, εξόδων ταξιδίου ή επιχειρηματικής διασκέδασης είναι αποδεκτή όταν γίνεται σε λογικά πλαίσια σε σχέση με την τιμή και εφόσον αφορά θεμιτό επιχειρηματικό σκοπόΔεν προβαίνουμε σε τέτοιες δραστηριότητες για να αποκτήσουμε αθέμιτο πλεονέκτημα ή για να επηρεάσουμε τη διαδικασία λήψης αποφάσεων τρίτων, ή όταν οι εν λόγω δραστηριότητες επηρεάζουν την τοπική νομοθεσία ή τους κανόνες του αποδέκτηΑποφεύγουμε αυτές τις δραστηριότητες εάν υπάρχει έστω και η ελάχιστη πιθανότητα να υφίσταται αθέμιτο κίνητρο.   Μετρητά χρήματα ή ισοδύναμα μετρητών δεν είναι ποτέ κατάλληλα να προσφέρονται ή να γίνονται αποδεκτά ως δώραΕίμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί στις συναλλαγές μας με τις κυβερνητικές αρχές, με τα στελέχη και τους υπαλλήλους τους, τηρώντας τους ειδικούς εφαρμοστέους κανόνες

ΠΡΟΣΕΧΟΥΜΕ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΑΣ
Υποστηρίζουμε την τίμια και ειλικρινή επικοινωνία με τους 

 

Ο ΚΩΔΙΚΑΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ

σημαντικούς φορείς οι οποίοι εμπλέκονται με τη Brink’s. Η Εταιρία μας εκφράζεται με μια φωνή. Γι’  αυτό το λόγο, μόνο συγκεκριμένοι υπάλληλοι της Brink’s είναι εξουσιοδοτημένοι να μιλάνε εκ μέρους της Εταιρίας. Αυτό περιλαμβάνει την επικοινωνία στα μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης, στα οποία ισχύουν οι ίδιοι κανόνες. Μόνο εξουσιοδοτημένο προσωπικό μπορεί να χρησιμοποιήσει τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να επικοινωνήσει εκ μέρους της Εταιρίας.

ΑΛΛΗΛΟΣΕΒΑΣΜΟΣ

ΔΙΚΑΙΗ ΚΑΙ ΙΣΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ

Προωθούμε ίσες ευκαιρίες για όλους τους υπαλλήλους και λαμβάνουμε αποφάσεις πρόσληψης με βάση τα προσόντα, την εμπειρία, τη συνεισφορά και την απόδοση. Δεν κάνουμε διακρίσεις με βάση άλλους παράγοντες που δεν έχουν σχέση με τα προσόντα του ατόμου και την ικανότητά του να εκτελέσει μια εργασία.

ΑΠΟΡΡΗΤΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Σεβόμαστε το απόρρητο των πληροφοριών και  των δεδομένων των υπαλλήλων μας.  Συλλέγουμε προσωπικές πληροφορίες μόνο όταν είναι απαραίτητο για την επιχειρηματική δραστηριότητα της Εταιρίας και τις αποκαλύπτουμε μόνο στα άτομα που τις χρειάζονται για την επιχειρηματική τους δραστηριότητα.

ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΕΙΣ

Δεσμευόμαστε να αντιμετωπίζουμε τους πάντες με αξιοπρέπεια και σεβασμό και να παρέχουμε ένα εργασιακό περιβάλλον χωρίς παρενοχλήσεις, εκφοβισμό και άλλη ακατάλληλη ή αντιεπαγγελματική συμπεριφορά. Αυτό περιλαμβάνει λεκτική ή σωματική συμπεριφορά η οποία είναι εκφοβιστική, απειλητική, εξευτελιστική ή επιθετική. 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΣΙΓΟΥΡΙΑ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Συμμορφωνόμαστε με τις πολιτικές ασφαλείας και τις διαδικασίες της Εταιρίας και τους αντίστοιχους νόμους για την υγιεινή και την ασφάλεια. Διατηρούμε ένα περιβάλλον στο οποίο δεν υφίστανται απειλές από άλλους υπαλλήλους, εκφοβισμοί, επιθετική συμπεριφορά και άλλου είδους βίαιη συμπεριφορά.

 

 

ΣΕΒΟΜΑΣΤΕ ΤΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ 

ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΟΜΑΣΤΕ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Συμμορφωνόμαστε με το νόμο οπουδήποτε δραστηριοποιούμαστε. Όντας δημόσια εισηγμένη εταιρία στις ΗΠΑ, πρέπει επίσης να συμμορφωνόμαστε με συγκεκριμένους νόμους των ΗΠΑ που μπορεί να ισχύουν για τις θυγατρικές μας εκτός των ΗΠΑ. Στην περίπτωση διαφοροποίησης ανάμεσα σε μια νομική υποχρέωση και τον Κώδικα, εφαρμόζουμε το πιο αυστηρό πρότυπο. Αναφέρουμε παραβιάσεις ή εικαζόμενες παραβιάσεις της νομοθεσίας στο Νομικό Τμήμα. 

 

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΜΕ ΤΙΜΙΑ ΟΣΟΥΣ ΕΜΠΛΕΚΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΜΑΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Αντιμετωπίζουμε με τιμιότητα τους πελάτες μας και άλλους με τους οποίους συναλλασσόμαστε, και ανταλλάσουμε μόνο αληθείς και ειλικρινείς πληροφορίες μαζί τους.  Δεν εκμεταλλευόμαστε αθέμιτα άλλους, μέσω χειραγώγησης, απόκρυψης, κατάχρησης εμπιστευτικών πληροφοριών ή διαστρέβλωσης γεγονότων.

 

ΑΝΑΡΜΟΣΤΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ

Δεν δίνουμε και δεν προσφέρουμε ποτέ πληρωμές ή άλλα αντικείμενα αξίας για να κερδίσουμε ή να διατηρήσουμε δουλειές, να επηρεάσουμε τις ενέργειες ή τις αποφάσεις ενός ατόμου ή για να κερδίσουμε αθέμιτο πλεονέκτημα. Η παροχή δώρων, γευμάτων, ψυχαγωγίας ή η κάλυψη ταξιδιωτικών εξόδων, εξετάζεται προσεκτικά για να εξασφαλιστεί ότι δεν υφίσταται κάποιο αθέμιτο κίνητρο ή η παρουσία ενός αθέμιτου κινήτρου.

 

ΑΝΤΑΓΩΝΙΖΟΜΑΣΤΕ ΗΘΙΚΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΜΑ

Διεξάγουμε τις επιχειρηματικές μας δραστηριότητες ηθικά και σε συμμόρφωση με την αντιμονοπωλιακή νομοθεσία οπουδήποτε δραστηριοποιούμαστε. Δεν μοιραζόμαστε πληροφορίες ή πρακτικές για την επιχειρηματική μας δραστηριότητα με ανταγωνιστές και δεν κλείνουμε συμφωνίες με τους ανταγωνιστές μας για ευαίσθητα θέματα που ενδεικτικά, αφορούν τιμολόγηση, προσφορές, αγορές, περιοχές δραστηριοποίησης, ή στρατηγική. Περιορίζουμε τις επαφές μας με τους ανταγωνιστές στο μέγιστο δυνατό και εξασφαλίζουμε ότι στην περίπτωση που έρθουμε σε επαφή αυτή θα διεξαχθεί στο κατάλληλο περιβάλλον και με τον κατάλληλο τρόπο.  

 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΞΕΠΛΥΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΣ

Προσπαθούμε να συνεργαζόμαστε επιχειρηματικά μόνο με αξιόπιστες εταιρείες. Δεν υποστηρίζουμε και δεν διευκολύνουμε το ξέπλυμα χρήματος και προσέχουμε ώστε να μη συμμετέχουμε ακούσια σε συστήματα ξεπλύματος παράνομου χρήματος ή άλλη παράνομη δραστηριότητα. Το πετυχαίνουμε εξασφαλίζοντας συμμόρφωση με τους ισχύοντες νόμους κατά του ξεπλύματος χρήματος, γνωρίζοντας τη φήμη των πελατών μας και παραμένοντας σε εγρήγορση σε ό,τι αφορά ύποπτες δραστηριότητες πελατών ή δυνητικών πελατών.

 

ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΟΜΑΣΤΕ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Συμμορφωνόμαστε με τους ισχύοντες νόμους που περιορίζουν το εμπόριο με συγκεκριμένες χώρες, φορείς και ιδιώτες. Αυτοί οι νόμοι μπορεί να περιλαμβάνουν νόμους ενάντια στον εμπορικό αποκλεισμό, περιορισμούς που διέπουν τις εξαγωγές ή εισαγωγές προς ή από μια απαγορευμένη χώρα ή χώρα στην οποία έχουν επιβληθεί κυρώσεις, φορέα ή άτομο και περιορισμούς στην παροχή υπηρεσιών σε απαγορευμένη χώρα ή χώρα στην οποία έχουν επιβληθεί κυρώσεις, φορέα ή άτομο.

ΣΕΒΟΜΑΣΤΕ ΤΙΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΜΑΣ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΜΑΣΤΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΩΣ ΚΑΛΟΙ ΕΤΑΙΡΙΚΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ
ΕΤΑΙΡΙΚΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ


Είναι ευθύνη μας  να είμαστε καλοί πολίτες στις κοινότητες στις οποίες δραστηριοποιούμαστε. Σεβόμαστε τα οικουμενικά ανθρώπινα δικαιώματα και καταδικάζουμε τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Συμμορφωνόμαστε με τους τοπικούς, πολιτειακούς, εθνικούς και διεθνείς νόμους όσον αφορά την απασχόληση ανηλίκων.


ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ ΣΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΣΕ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Η Brink’s, γενικά, προβαίνει σε πολιτικές εισφορές μέσω της Επιτροπής Πολιτικής Δράσης. Οι συνεισφορές της εταιρίας συμμορφώνονται με την ισχύουσα νομοθεσία.  Όταν συμμετέχουμε ατομικά στην πολιτική, εκφράζουμε τις δικές μας απόψεις και δεν εκφράζουμε απόψεις ή πεποιθήσεις για λογαριασμό της Εταιρείας.